tineke-okx (1).jpg
 
 

VUILKUNST

Met mijn huidige werk ben ik ongeveer 6 jaar geleden begonnen.
Camera en computer zijn mijn werktuigen.

Ik ben gefascineerd door structuren, die de natuur aanbrengt. Zij bewerkt: verweert en tast aan, maakt schoon en vervuilt. De zee en de wind vormen patronen op het strand, de zon zorgt voor verrassende schaduwen en als het vriest maken wind en water wonderlijke ijssculpturen. Ook zwerfvuil wordt voortdurend door de natuur bewerkt. In de vormen die de natuur maakt, zie ik vogels, vissen, insecten en mensfiguren. Daar maak ik foto’s van. Op de computer bewerk ik de beelden. Ik gebruik de vormen, zoals ik ze vind.
 Door ze in een andere context te plaatsen, komen zij tot leven.
 

PLASTIC WERELD

Het gebruik van plastic is diep doorgedrongen in ons leven. Als we alle toepassingen van plastic wegdenken, blijft er maar weinig over. De uitvinding van plastic is een zegen, maar lijkt, door het vele afval, om te slaan in een ramp. Gaat de mensheid ten onder aan haar eigen ‘plastic wereld’ ? De natuur gaat haar eigen weg. Maakt het de aarde iets uit, of er mensen en dieren op haar huid leven? Er zijn al zo veel levensvormen gekomen en weer verdwenen. Zouden mijn wezens, die uit het zwerfvuil ontstaan, de nieuwe aardbewoners zijn?

DIRT ART

With my current work I started approximately 6 years ago. Camera and computer are my tools. I am fascinated by the textures and structures that nature creates. She manipulates, affects and demolishes, cleans and makes filthy. The sea and the wind make patterns on the beach, the sun conjures surprising shadows, and when it freezes, wind and water make wonderful ice sculptures.

Litter is also constantly processed by nature. In the shapes that nature models,
I see all kinds of creatures like animals and people. I take photographs of those creatures. I edit the images on the computer. I use the shapes as I find them.
By placing them in a different context, they come to life.

 

PLASTIC WORLD

The use of plastic has fundamentally changed our lives. If we’d remove all its applications, little remains. The invention of plastic is a blessing but seems to turn into a trash disaster. Does humanity perish in its own 'plastic world'? Nature goes her own way. Does the earth care if people and animals live on her skin? So many beings have already come and gone. Would my beings, who are born of litter, be the new earthlings?

BESTELLEN

Het werk kan, voorzien van een
mooi ophangsysteem, uitgevoerd
worden in plexiglas.

Verschillende afmetingen, zijn mogelijk:
van 20cm x 30cm tot 80c x 120cm.

PURCHASE

The artworks are executed in plexiglass,
and provided with an elegant hanging system.

Multiple sizes are available, ranging from
20cm x 30cm up to 80cm x 120cm.

 

CONTACT

e-mail: schenkokx@xs4all.nl
telefoon: (+31) 06 33734163